X

中国房价行情客户端

权威的房价,房租走势

点击下载
设置
黄山住宅房价
平均单价
8,299元/㎡同比+24.07%
  • 户均面积 120
  • 户均总价 102万元
  • 平均单价 8,501元/㎡,环比 +2.43%
  • 预测单价 8,500元/㎡
  • 出售数量4,368,市场价值42亿元

黄山住宅房价行情分析

黄山房价比较

城市 平均单价 环比
昌江 8,366 +5.04%
秦皇岛 8,308 +7.34%
黄山 8,299 +9.18%
襄阳 8,275 +6.06%
宜昌 8,243 +9.14%

黄山各区县市房价(2018-03)

排名 行政区 均价(元/㎡) 环比
1 黄山区 5,517 +1.11%
2 徽州区 5,307 +11.25%
3 祁门县 2,930 +2.32%
4 歙县 6,010 +10.03%
5 屯溪区 9,523 +5.57%
6 休宁县 5,214 +2.10%
7 黟县 5,543 +3.03%